Որոնել
Կազմակերպության անվանում

Կայքի որոնման համակարգերում օպտիմալացումը (SEO - Search Engine Optimization) իրականացնում է developWay ընկերությունը:
Share |


«Նորք» տեղեկատվա-վերլուծական կենտրոն» ՓԲԸ

 
Տնօրեն` Կորյուն Սարգսյան
ՀՀ, ք. Երևան 0069, Կարապետ Ուլնեցու փող. 68
Հեռ.` + 374 11 501 801, + 374 10 24 75 02 ,  + 374 10 24 75 32      
Ֆաքս`+ 374 10 24 75 02,  + 374 10 24 75 32   
Էլ. փոստ`[email protected]
 
ՙՆորք՚ տեղեկատվավերլուծական կենտրոնը տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող առաջատար ընկերություն է:
Ընկերության նպատակն է ներդնել այնպիսի ՏՏ լուծումներ, որոնք կօգնեն հաճախորդներին դառնալ նախընտրելի իրենց պատվիրատուների, լավագույնը` սպառողների և ամենագրավիչը` ներդրողների համար:
 
Ընկերության կողմից մշակված բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համակարգերը կիրառվում են պետական և մասնավոր ոլորտներում:
 
Առաջարկվող ծառայությունների փաթեթը ներառում է.
 • Համակարգչայինծրագրավորում և աուտսորսինգ
 • Տվյալներիբազաներ և կառավարմանտեղեկատվականհամակարգեր
 • Ինտերներտայինծրագրեր և էլ. առևտուր
 • ՏՏ ծառայություններ, խորհրդատվություն և համակարգերիինտեգրացիա (ներդրում) 
 • Ցանցայինհամակարգեր և հեռահաղորդակցություն
 • Համակարգերինախագծում և ավտոմատիզացիա
 • Համակարգերիծրագրայինապահովում
 • Վեբդիզայն և մշակում
 • Մոբայլլուծումներիմշակում
 • Համակարգիչների և հարակիցսարքավորումներիսպասարկում
 • Համակարգչային և մասնագիտացվածուսուցում
 • Հրատարակչականգործունեություն