Որոնել
Կազմակերպության անվանում

Կայքի որոնման համակարգերում օպտիմալացումը (SEO - Search Engine Optimization) իրականացնում է developWay ընկերությունը:
Share |


ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (ՌՖԷԻ)


Տնօրեն` Արսեն Հախումյան
Ալիխանյան եղբ. 1, Աշտարակ, 0203, ՀՀ
Հեռ.` +374 232 32789

ՌՖԷԻ-ն հիմնվել է 1960թ. Ներկայումս կատարվում են հետազոտություւններ եւ մշակումներ հետեւյալ բնագավառներում
  • ԳԲՀ հաղորդիչ եւ ընդունիչ համակարգեր երկրի եւ մթնոլորտի ուսումնասիրության համար;
  • ռադիոլոկացիոն համակարգեր;
  • կապի համակարգեր;
  • կիսահաղորդչային տեխնոլոգիական պրոցեսների ֆիզիկական պարամետրերի դինամիկ կառավարում;
  • հետերակառուցվածքների եւ նանոկառուցվախքների հիման վրա արեւային էներգիայի նոր փոխակերպիչների մշակում;
  • պլազմայում լիցքավորված մասնիկների շարժմամբ պայմանավորված էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացում եւ տարածում: