Որոնել
Կազմակերպության անվանում

Կայքի որոնման համակարգերում օպտիմալացումը (SEO - Search Engine Optimization) իրականացնում է developWay ընկերությունը:
Share |


«ՇՈՂԵՐՍՈՖԹ» ՍՊԸ
Տնօրեն` Արամ Գրիգորյան
ՀՀ, Երևան 0033, 
Վ․ Համբարձումյան 113
Հեռ.` + 374 12 53 33 61, +374 12 53 30 02
Էլ. փոստ` [email protected]iNFOEXPERT-ը հիմնադրվել է 1996թ և արդեն 26 տարի մասնագիտացած է 1C ծրագրային հենքի վրա բիզնեսի ավտոմատացման համար անհատականացված լուծումների մշակման, տարծման և աջակցման գործում։


iNFOEXPERT ընկերությունը հանդիսանում է 1C ընկերության պաշտոնական ներկայաց

ուցիչը Հայաստանում՝ ֆրանչայզինգի իրավունքով։


Ընկերությունն առաջարկում է ոչ միայն հաշվապահական, այլև ռեսուրսների, գործընկերների հետ փոխհարաբերությունների, կադրերի կառավարման և փաստաթղթաշրջանառության համակարգեր՝ ավտոմատացնելով հաշվառման ու կառավարման գործընթացների ողջ սպեկտորը։


Գործընկերոջ յուրաքանչյուր ցանկություն հաշվի է առնվում, տրվում համապատասխանեցում ՀՀ-ում գործող օրենքներին և ելնելով ոլորտի առանձնահատկություններից՝ ստեղծվում բիզնես գործընթացների ավտոմատացման անհատական լուծումների փաթեթ։

Ժամանակի ընթացքում կատարելագործվում են տեխնոլոգիաները, փոխվում բիզնես մոդելները և աշխատանքային մեթոդները, բայց iNFOEXPERT-ի կողմից առաջարկվող լուծումները, որոնց շնորհիվ գործընկերները դառնում են առավել մրցունակ և կարողանում են բարգավաճել արագ փոփոխվող աշխարհում, այն է, ինչը iNFOEXPERT-ին դարձնում է առաջամարտիկ։ Տարիների կուտակած փորձը, արագ և ճկուն լուծումներ առաջարկելու հնարավորությունները գրավականն են երկարաժամկետ և հավատարիմ գործընկերային հարաբերությունների։